Perjalanan Hidup Albertina Ho, Hakim yang Mengurus Perkara Gayus Tambunan